Nbaxevanis

ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ

Η δολοφονία των Ελληνικών νοικοκυριών | του Στέλιου Κούλογλου

BOX CAFE
Τεντοτεχνική

DROP Cafe Palermo TECH HUB

Karnagians ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Kosa

Πέρα από τις υπόγειες συμφωνίες Μητοτάκη με τους παρόχους και την ανεξέλεγκτη αγορά,  ένας από τους βασικούς λόγους για την εξωφρενική άνοδο των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, είναι η μη ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την προστασία των καταναλωτών. Η κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να την ενσωματώσει από το 2020.
Το αποτέλεσμα είναι ότι ξεκίνησαν οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, εγκαινιάζοντας μια νέα ανθρωπιστική και κοινωνική κρίση. Αν θέλετε όμως να μάθετε γιατί η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει την οδηγία, διαβάστε παρακάτω τι, μεταξύ πολλών άλλων, προβλέπει: αν είχε εφαρμοστεί, ούτε θα είχαμε αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ στις τιμές του ηλεκτρικού, ούτε θα έκοβαν το ρεύμα σε 1000 νοικοκυριά τη μέρα.

Προηγουμένως, η νέα ερώτηση που καταθέτω στην Κομισιόν (είναι λακωνική, γιατί δεν πρέπει να ξεπερνά τις διακόσιες λέξεις).

“IN_AND_OUT

Στις 27 Απριλίου ξεκίνησαν στην Ελλάδα διακοπές ρεύματος, περίπου 1000 την ημέρα. Πλήττουν  νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αδυνατούν να πληρώσουν λογαριασμούς, αυξημένους συχνά κατά 500%-1000% σε σχέση με πέρυσι. Τα ΜΜΕ παρουσιάζουν περιπτώσεις καταναλωτών, που πλήρωναν πχ. 120 και τώρα καλούνται να πληρώσουν 1.480 ευρώ ή περισσότερα.

Οι εταιρείες-πάροχοι δεν ελέγχονται από τις αποδυναμωμένες αρμόδιες αρχές. Αναπροσαρμόζουν τα τιμολόγια αυθαίρετα χωρίς συνεννόηση με τους καταναλωτές, χρησιμοποιούν αδιαφανείς και  παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, βασιζόμενες συχνά «στα ψιλά γράμματα», αντίθετα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η  κυβέρνηση δεν έχει ενσωματώσει την κοινοτική οδηγία 2019/944 για την προστασία των καταναλωτών, ως όφειλε από το 2020, που προβλέπει «ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει οικονομικά προσιτή για τους πολίτες τους» και διασφαλίζει τους ευάλωτους πληθυσμούς.

Mechanical Solutions

Σύμφωνα με έρευνα του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 1 στους 4 καταναλωτές δεν μπορούν να πληρώσουν, όταν ο κατώτατος μισθός είναι 713 ευρώ. Από τις διακοπές ρεύματος δεν εξαιρούνται οι ευπαθείς ομάδες. Υπολογίζεται ότι τους επόμενους 3 μήνες, 100.000 νοικοκυριά θα μείνουν χωρίς ρεύμα.

Ερωτάται η Κομισιόν, πώς
-θα αντιμετωπίσει την επερχόμενη ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα
-θα προστατεύσει τους καταναλωτές και θα εφαρμοστεί η 2019/944

Oρισμένες από τις προβλέψεις της οδηγίας, που είναι υποχρεωτικές για την Ελλάδα:

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν εργαλεία πολιτικής, ιδίως στοχευμένα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει οικονομικά προσιτή για τους πολίτες τους.

H ενημέρωση των καταναλωτών:

Οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας συνιστούν ένα σημαντικό μέσο πληροφόρησης των τελικών πελατών.

Κρίνεται, κατά συνέπεια, απαραίτητο να καταστούν οι λογαριασμοί σαφέστεροι και περισσότερο κατανοητοί και, ταυτόχρονα, να διασφαλιστεί ότι οι λογαριασμοί και οι πληροφορίες τιμολόγησης αναγράφουν ευκρινώς έναν περιορισμένο αριθμό σημαντικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, να συγκρίνουν προσφορές και να αλλάζουν προμηθευτές.

Άλλες πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται στους τελικούς πελάτες είτε αναγραφόμενες στους λογαριασμούς, είτε συνοδεύοντάς τους, είτε σηματοδοτούμενες σε αυτούς. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να εμφανίζονται στον λογαριασμό ή σε χωριστό έγγραφο συνημμένο στον λογαριασμό ή ο λογαριασμός μπορεί να περιέχει παραπομπή στην πηγή όπου ο τελικός πελάτης να μπορεί να βρει εύκολα τις πληροφορίες αυτές, είτε πρόκειται για ιστότοπο, είτε για εφαρμογή, είτε για άλλο μέσο.

Επιβάλλεται να έχουν πρόσβαση οι μικρότεροι πελάτες σε τουλάχιστον ένα (διαδυκτιακό-ΣΣ) εργαλείο σύγκρισης και οι πληροφορίες που παρέχονται σε τέτοια εργαλεία να είναι αξιόπιστες, αμερόληπτες και διαφανείς. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξασφαλίζουν τα ανωτέρω μέσω εργαλείου σύγκρισης το οποίο διαχειρίζεται εθνική αρχή ή ιδιωτική εταιρεία.

Οι  λογαριασμοί «έναντι»

Οι προπληρωμές δεν θα πρέπει να θέτουν τους χρήστες σε δυσανάλογα δυσμενή θέση και τα διάφορα συστήματα πληρωμής δεν θα πρέπει να εισάγουν διακρίσεις.
 
Η διαβόητη ρήτρα αναπροσαρμογής

Οι τελικοί πελάτες ειδοποιούνται δεόντως σχετικά με οποιαδήποτε πρόθεση τροποποίησης των συμβατικών όρων και ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμα τερματισμού της σύμβασης όταν τους απευθύνεται η σχετική ειδοποίηση. Οι προμηθευτές ειδοποιούν τους τελικούς πελάτες τους με διαφανή και κατανοητό τρόπο απευθείας για οποιαδήποτε προσαρμογή ..και για τους λόγους και τις προϋποθέσεις της προσαρμογής, καθώς και το πεδίο εφαρμογής της προσαρμογής, την κατάλληλη χρονική στιγμή και το αργότερο δύο εβδομάδες, και όταν πρόκειται για οικιακούς καταναλωτές, έναν μήνα, πριν τη χρονική στιγμή κατά την οποία η προσαρμογή τίθεται σε ισχύ.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι τελικοί πελάτες παραμένουν ελεύθεροι να τερματίσουν τις αντίστοιχες συμβάσεις, εάν δεν αποδέχονται τους νέους συμβατικούς όρους ή τις προσαρμογές της τιμής προμήθειας που τους έχουν κοινοποιηθεί από τον προμηθευτή.

Στην περίπτωση αντιρρήσεων – Επίλυση διαφορών

Εγγύηση για μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών αποτελεί η διαθεσιμότητα αποτελεσματικών ανεξάρτητων εξωδικαστικών μηχανισμών διακανονισμού διενέξεων για όλους τους καταναλωτές, όπως διαμεσολαβητής ενέργειας, φορέας των καταναλωτών ή ρυθμιστική αρχή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν διαδικασίες για τον ταχύ και αποτελεσματικό διακανονισμό των παραπόνων.
 
Το κόψιμο του ρεύματος

Οι οικιακοί πελάτες ενημερώνονται δεόντως σχετικά με εναλλακτικά μέτρα έναντι της αποσύνδεσης αρκετά πριν από τυχόν προβλεπόμενη αποσύνδεση. Αυτά τα εναλλακτικά μέτρα μπορούν να αναφέρονται σε πηγές στήριξης για την αποφυγή αποσύνδεσης, συστήματα προπληρωμής, ενεργειακούς ελέγχους, υπηρεσίες ενεργειακών συμβούλων, εναλλακτικά σχέδια πληρωμής, συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης χρέους ή προσωρινές αναστολές αποσύνδεσης, και δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση των πελατών που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο αποσύνδεσης.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πελατών και, ειδικότερα, μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων πελατών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος ορίζει την έννοια των «ευάλωτων πελατών», όπου μπορεί να γίνεται μνεία στην ενεργειακή φτώχεια, καθώς και, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους.
 
Η προστασία των ευάλωτων

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προστατεύουν τους ευάλωτους και ενεργειακά φτωχούς καταναλωτές στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ..Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τον απαραίτητο εφοδιασμό των ευάλωτων και ενεργειακά φτωχών καταναλωτών.

Οι ενεργειακές υπηρεσίες έχουν θεμελιώδη σημασία για τη διαφύλαξη της ευημερίας των πολιτών της Ένωσης. Η επαρκής θέρμανση, ψύξη, φωτισμός και η ενέργεια για τη λειτουργία συσκευών συνιστούν εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και υγείας των πολιτών.

Ολόκληρη η οδηγία εδώ


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button