Η χρήση της Αμμούδας και η Νεάπολη

0

Με αφορμή την επικείμενη συζήτηση στη συνεδρίαση του ΠΑΟΔΑΝ για τον αποχαρακτηρισμό της έκτασης της Αμμούδας και μετά από πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις, οι γνώμες είναι πολλές και διίστανται. Ομολογουμένως είναι μια υπόθεση που από την έκβαση της, θα εξαρτηθεί εν πολλοίς η εικόνα και ο ρόλος περιοχών του Δήμου Αγίου Νικολάου, οι οποίες χρίζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης, η κάθε μια για τους δικούς της λόγους.

Θεωρώ λοιπόν ότι καταρχήν πλέον συζητάμε για έναν Ενιαίο Δήμο Αγίου Νικολάου. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο πρέπει να μας απασχολεί το γεγονός ότι ο Δήμος έχει ήδη πληρώσει μεγάλο μέρος χρημάτων για την μελέτη ανοικτού κολυμβητηρίου στην περιοχή της Αμμούδας, απομένοντας ένα μικρό υπόλοιπο για την ολοκλήρωση των μελετών.

Το να αλλάξει χρήση η συγκεκριμένη περιοχή, έχει ως αποτέλεσμα α. την απώλεια των Δημοτικών χρημάτων που έχουν ήδη επενδυθεί για μέρος των μελετών, β. την αποπληρωμή ίσως των υπολοίπων χρημάτων, γ. την απεμπόληση της κατασκευής του κολυμβητηρίου από τον ΟΣΚ, για το οποίο υπάρχει συμβατική υποχρέωση δωρεάν κατασκευής, αλλά και δ. την χωροθέτηση μιας νέας λειτουργίας, αυτής του γηπέδου με πλαστικό χλοοτάπητα, η οποία εν τη γενέσει της είναι ανεπαρκής από πλευράς γηπεδικής έκτασης.

Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη λύση οδηγεί σε σοβαρά σφάλματα, αφού από την αρχή μιλάμε για πιθανότατη μελλοντική αγορά και επέκταση, με επιπλέον κεφάλαια, σε περιοχή της οποίας η κεφαλαιακή αξία θα έχει εκτοξευθεί στα ύψη, λόγω της κατασκευής του γηπέδου.

Παράλληλα η αντιμετώπιση του παραλιακού μετώπου του Αγίου Νικολάου, είναι ένα έργο πνοής, παραθαλάσσιου αστικού πρασίνου για την περιοχή, μεγάλης τουριστικής και κοινωνικής βαρύτητας, που όμως πρέπει να αντιμετωπισθεί με την ανάλογη πολιτική σοβαρότητα, υπευθυνότητα και δυναμική.

Εάν λοιπόν μεταφερθεί το παλιό και ανεπαρκές κολυμβητήριο στην περιοχή της Αμμούδας, αλλά και αν χαρακτηρισθεί η Νεάπολη ως το “μητροπολιτικό” κέντρο Αθλητισμού του Ενιαίου Δήμου, και με την ταυτόχρονη μεταφορά του κοιμητηρίου, τότε μιλάμε για πλήρη αξιοποίηση μιας τεράστιας έκτασης έως τον Γαργαδόρο, ασύλληπτων μακροπρόθεσμων ωφελειών για την οικονομία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, μέσα από μια μελέτη ανάπλασης όλου του παραλιακού μετώπου.

Παράλληλα στη Νεάπολη να γίνει η αξιοποίηση του υπάρχοντος γηπέδου και η αναγκαία επέκτασή του, δημιουργώντας στίβο 8 διαδρομών, σύγχρονων αποδυτηρίων, κερκίδων και βοηθητικού γηπέδου για την αποφυγή της επιβάρυνσης του χλοοτάπητα, με πρόβλεψη και για άλλα αθλήματα (π. χ. ανοικτών γηπέδων τένις και μπάσκετ), ώστε η αθλητική ανάπτυξη να δώσει άλλη πνοή στην οικονομία της ενδοχώρας του Δήμου, σε απόσταση 10 μόλις λεπτών από την Έδρα του.

Εν κατακλείδι λοιπόν οι συνθήκες είναι τόσο ιδανικές, ώστε πραγματικά μπορούν και οι δυο περιοχές να αναβαθμιστούν, μέσα από τον δικό τους ιδιαίτερο ρόλο που θα ακολουθήσουν.

Οι εκλεγμένοι έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, αλλά και το βάρος της ευθύνης των πεπραγμένων τους, για μια βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου μας . Οι υπόλοιποι μόνο φανταζόμαστε, με γνώμονα πάντα τη ρομαντική αγάπη για τον τόπο μας.

 

Γιώργος Καφφετζάκης
Πολιτικός Μηχανικός