ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Υπό αναθεώρηση η πολιτική προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων σε αγορές εντός και εκτός Ε.Ε.

Η πολιτική προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων ήταν συνεπής με τους στόχους της. Έχει αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα και έχει ευαισθητοποιήσει για τα υψηλά πρότυπα των προϊόντων της ΕΕ, ιδίως σε τρίτες αγορές. Το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε επανεξέταση αυτής της πολιτικής για να λάβει υπόψη τις νέες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Τα παραπάνω επισημαίνονται με αφορμή σχετική έκθεση προς το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η οποία δόθηκε στην δημοσιότητα στις 11 Φεβρουαρίου, με επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκε η πολιτική για τα αγροδιατροφικά προϊόντα από τη μεταρρύθμιση του 2014 και συστάσεις που θα τροφοδοτήσουν την αναθεώρηση του 2021.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Η έκθεση δείχνει ότι από το 2016 έως το 2019 συγχρηματοδοτήθηκαν συνολικά 279 προγράμματα προώθησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από αυτά, 112 προγράμματα προώθησης στόχευαν στην εσωτερική αγορά, ενώ 167 προγράμματα βοήθησαν τους παραγωγούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές εκτός της ΕΕ και αύξησαν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ.

Ο πολύ υψηλός αριθμός προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου επιβεβαιώνει το διαρκές ενδιαφέρον του τομέα αγροδιατροφικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ σε αυτήν την πολιτική, καθώς και την έντονη ζήτηση για ευκαιρίες συγχρηματοδότησης που μπορούν να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των εκστρατειών προώθησης της ΕΕ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Κάθε χρόνο, τα απαιτούμενα κονδύλια υπερέβαιναν κατά πολύ τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των προτάσεων.

Μεταξύ του 2016 και του 2019, τα οπωροκηπευτικά ήταν η κύρια κατηγορία προϊόντων που επωφελήθηκαν από τη συγχρηματοδότηση της πολιτικής προώθησης της ΕΕ, με ποσοστό μεταξύ 19% και 30% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού πολιτικής προώθησης αφιερωμένο σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων.

karnagioadv 2021 neratzoulis neo bakaliko lagos

Η έκθεση παρουσιάζει επίσης την έννοια των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας, που εισήχθησαν με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής του 2014, ως σχετικό εργαλείο για τη διασφάλιση μιας δυναμικής ευθυγράμμισης με άλλες πολιτικές της ΕΕ και μια πιο στοχοθετημένη εφαρμογή της πολιτικής προώθησης. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2021 παρουσιάζεται στην έκθεση ως πρακτικό παράδειγμα αυτής της δυναμικής ευθυγράμμισης, αφιερώνοντας το 50% του προϋπολογισμού του σε θέματα σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιρούνι» που εγκρίθηκε το 2020.

Η έκθεση ορίζει την πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών τροφίμων ως βασικό μέσο για τη στήριξη της μετάβασης προς έναν πιο βιώσιμο γεωργικό τομέα. Η πολιτική προώθησης μπορεί να συμβάλει στη θέση του συστήματος τροφίμων της ΕΕ ως παγκόσμιας αναφοράς όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Μεταξύ των συστάσεων της, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η πολιτική προώθησης είναι ένα ολοένα και πιο σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιρούνι» και για το ευρωπαϊκό σχέδιο για τον καρκίνο.

Αυτή η έκθεση θα ενημερώσει την αναθεώρηση της πολιτικής προώθησης που καθορίστηκε για το 2021. Η αναθεώρηση θα πρέπει να ενισχύσει τη συμβολή της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιρούνι» καθώς και το ευρωπαϊκό σχέδιο για τον καρκίνο.

Ο χάρτης πορείας αξιολόγησης που εξηγεί τους στόχους της αξιολόγησης έχει πλέον δημοσιευτεί και είναι ανοιχτός για ανατροφοδότηση για τέσσερις εβδομάδες, έως τις 9 Μαρτίου 2021.

Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button