ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οι χώρες που ελέγχουν την παραγωγή πατάτας στην ΕΕ – Η θέση της Ελλάδας

Τα τρία τέταρτα περίπου (73,1%) της παραγωγής πατάτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράχθηκε για το 2020 από μόλις πέντε χώρες, το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Πολωνία. Σε αυτές τις πέντε χώρες αντιστοιχούσε την ίδια χρονιά και το 66,8 % της συνολικής έκτασης καλλιέργειας πατάτας στην ΕΕ, με τη Ρουμανία να αντιπροσωπεύει ένα επιπλέον 10,0%.

Οι πατάτες καλλιεργήθηκαν σε 17 εκατομμύρια στρέμματα (1,7 εκατ. εκτάρια) στην ΕΕ-27 το 2020. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1,7 % του συνόλου της καλλιεργήσιμης γης στην ΕΕ. Αυτό το μερίδιο ήταν πολύ υψηλότερο στην Ολλανδία (16,3 %του συνόλου των καλλιεργήσιμων εκτάσεων), το Βέλγιο (11,3 %) και τη Μάλτα (7,5 %).

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Οι πατάτες καλλιεργήθηκαν σε 17 εκατομμύρια στρέμματα (1,7 εκατ. εκτάρια) στην ΕΕ-27 το 2020
Περίπου τα τρία τέταρτα (76,8 %) της καλλιεργούμενης έκτασης πατάτας της ΕΕ το 2020 συγκεντρώθηκαν σε μόλις έξι κράτη μέλη: αυτά ήταν η Πολωνία (προσωρινό 21,6 %), η Γερμανία (16,5 %), η Γαλλία (12,9 %), η Ρουμανία (10,0) %), η Ολλανδία (9,9 %) και το Βέλγιο (προσωρινό 5,9 %).

Η καλλιεργούμενη έκταση της πατάτας στην ΕΕ έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, η έκταση των καλλιεργούμενων εδαφών έχει μειωθεί στο μισό μεταξύ 2000 και 2020, μεταξύ των κυρίων παραγωγών χωρών. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στην Πολωνία (-71,3 %) και τη Ρουμανία (-41.4 %). Ωστόσο, υπήρξαν κάποιες εξαιρέσεις, με αύξηση της έκτασης των πατατών που φυτεύτηκαν τόσο στη Γαλλία (ιδιαίτερα από το 2015), όσο και στο Βέλγιο (ιδιαίτερα από το 2009) και στη Δανία (επίσης από το 2015).

swell adv 2021

Η καλλιεργούμενη έκταση της πατάτας στην ΕΕ έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στην Πολωνία (-71,3 %) και τη Ρουμανία (-41.4 %).
Συνολικά στην ΕΕ το 2020, η συγκομιδή πατάτας ανήλθε σε 55 εκατομμύρια τόνους, μειωμένη κατά το ένα τέταρτο (-27,4%) σε σχέση με το 2000

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

Η Γερμανία ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός πατάτας στην ΕΕ το 2020 (με 11,7 εκατομμύρια τόνους, 21,2 % του συνόλου της ΕΕ), μπροστά από την Πολωνία (προσωρινό 16,4 %) , τη Γαλλία (15,7 %) και την Ολλανδία (12,7 %).

Η παραγωγή στην Ελλάδα

Η καλλιεργήσιμη έκταση πατάτας στην Ελλάδα ανήλθε το 2020 σε 106.000 στρέμματα με μερίδιο 0,6% επί του συνολικού ευρωπαϊκού. Η παραγωγή ανήλθε σε 316.400 τόνους, που αντιστοιχεί στο 0,6% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής.


Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button