ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μετάβαση σε μια νέα αγροτική πολιτική της ΕΕΟι καθυστερήσεις στη διαπραγμάτευση των μεταρρυθμίσεων της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ δεν θα επηρεάσουν τα εισοδήματα των αγροτών. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει τον Δεκέμβριο για μια πρόταση για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης.

Στις 30 Ιουνίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο συμφώνησαν σε μια πρόταση που διασφαλίζει τη διατήρηση των βασικών διατάξεων για τους αγρότες έως το 2022 .

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Η υπάρχουσα νομοθεσία για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) θα αντικατασταθεί από ένα νέο πλαίσιο, αλλά οι καθυστερήσεις στις νέες διαπραγματεύσεις για την ΚΑΠ σημαίνουν ότι απαιτείται μια μεταβατική περίοδος για να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα χάσουν το εισόδημά τους και ότι η γεωργική παραγωγή στην ΕΕ είναι εξασφαλισμένη.

Ξεκίνησε το 1962, η γεωργική πολιτική της ΕΕ στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας της γεωργίας, στην προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων, καθώς και στη διασφάλιση ότι οι αγρότες έχουν δίκαιο εισόδημα.

swell adv 2021

Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσω:

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

Υποστήριξη εισοδήματος μέσω άμεσων πληρωμών για τη διασφάλιση της σταθερότητας εισοδήματος για τους αγρότες

Ανταμοιβές για φιλική προς το περιβάλλον γεωργία και φροντίδα της υπαίθρου

Μέτρα της αγοράς για την αντιμετώπιση κρίσεων της αγοράς και την ενίσχυση της προσφοράς

Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων στις αγροτικές περιοχές

Αυτές οι τακτικά ενημερωμένες διατάξεις χρειάζονται χρηματοδότηση από τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι δαπάνες της ΚΓΠ αντιπροσωπεύουν περίπου το 34,5% του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 .

Η θέση του Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο θέλει αυτή η νομοθεσία να προσφέρει στους αγρότες προβλεψιμότητα, σταθερότητα και οικονομική συνέχεια, ιδίως ενόψει της πανδημίας Covid-19, η οποία επηρέασε σημαντικά τον γεωργικό τομέα . Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν πρόσφατα για τη διαπραγματευτική τους θέση για τις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ για το 2023-2027, η οποία περιλαμβάνει τη στήριξη μικρών και νεαρών αγροτών, την υποστήριξη αγροτών σε κρίσεις και την προώθηση πρακτικών φιλικών προς το κλίμα . Το Κοινοβούλιο θέλει να διανείμει την ενίσχυση ανάκτησης ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ για τους αγρότες, τους παραγωγούς τροφίμων και τις αγροτικές περιοχές για να χρηματοδοτήσει την ανθεκτική, βιώσιμη και ψηφιακή τους ανάκαμψη τα επόμενα δύο χρόνια.


Σχετικά άρθρα

Back to top button