Κρήτη: Σε πιλοτική λειτουργία η πλατφόρμα και η εφαρμογή STEPΣτο Επιμελητήριο Ηρακλείου και στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων πραγματοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης οι παρουσιάσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και της εφαρμογής STEP για την «Κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα», η οποία λειτουργεί πιλοτικά και είναι προσβάσιμη μέσω υπολογιστή και κινητών τηλεφώνων. Οι εφαρμογές αυτές δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης HORIZON 2020.

Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, καθώς και οι κοινωνικές επιστήμες αξιοποιήθηκαν στην ανάπτυξη των εφαρμογών αυτών, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους νέους πολίτες, μέσα από ένα ενδιαφέρον ηλεκτρονικό περιβάλλον με παιχνίδια και σύνδεση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να ενημερώνονται, να διαμορφώνουν άποψη και να συζητούν για τα τοπικά και ευρύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα, και να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα θέματα αυτά.

Παράλληλα, οι δημόσιες αρχές έχουν τη δυνατότητα, μέσω του STEP, να έχουν άμεσα ανοικτές τις διαδικασίες τους προς τους νέους πολίτες για τη λήψη αποφάσεων, να αναπτύσσουν δράσεις για τη συμμετοχή τους και αξιολογούν τη γνώμη των νέων ανθρώπων για τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Η συμμετοχή των νέων πολιτών στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον αποτελεί στόχο – προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H πλατφόρμα STEP είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα: hkps://gr.step.green . Επίσης, μπορεί να εγκατασταθεί ως εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος STEP.