Στην δημοσιότητα από την «Διαύγεια» το πρώτο πρόστιμο των 10.000 ευρώ στον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΚριτσάςΔόθηκε στην δημοσιότητα μέσω της «Διαύγειας» το πρώτο πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κριτσάς με την αιτιολογία: «ΑΔΑ: ΨΩΡ67ΛΚ-2ΓΡ – Επιβολή προστίμου ύψους Δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κριτσάς, για μη διάθεση σε ισχύ εγκεκριμένης απόφασης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και για πλημμελή διαχείριση των ελαιουργικών αποβλήτων.»

Δείτε το επίσημο έγγραφο: