Παράταση στην παράταση από τον συνεταιρισμό Κριτσάς στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον κατσίγαροΤις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσει την δική του άποψη ο Συνεταιρισμός Κριτσάς για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις δεξαμενές που τοποθετούνται τα λύματα του ελαιουργείου στην Κριτσά και το οποίο έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις δημοσιότητας.

Μετά από αυτοψία που έκανε κλιμάκιο ελέγχου της Υπηρεσίας Ποιότητας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης στις 22 Δεκεμβρίου, καλείται ο Συνεταιρισμός να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του, αναφορικά με τις διαπιστώσεις της αυτοψίας, αλλά και τις δεσμεύσεις συμμόρφωσης του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. Κριτσάς, σχετικά με την προτιθέμενη ορθολογική διαχείριση των ελαιουργικών αποβλήτων, όπως απορρέουν από σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει υποβληθεί και στην οποία περιγράφεται ως επιλογή λειτουργίας του εργοστασίου η διφασική λειτουργία, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Το σχετικό έγγραφο υπογράφει η προϊσταμένη της Υπηρεσίας, κα Ελένη Χατζηγιάννη.

Ουσιαστικά, ο Συνεταιρισμός έχει περιθώριο μέχρι 12 Ιανουαρίου να καταθέσει τη θέση του και θα το πράξει με αναλυτικό τρόπο, όπως βεβαιώνει ο πρόεδρός του Νίκος Αφορδακός, δεδομένου του ενδιαφέροντος που έχει δείξει από πολύ νωρίς για το θέμα.

Οι τελευταίες μας πληροφορίες λένε ότι ζητήθηκε επιπλέον παράταση 5 ημερών.

Να σημειωθεί πως μετά τη διαδικασία αυτή η Υπηρεσία θα αξιολογήσει τα δεδομένα, προκειμένου να καταλήξει σε αποφάσεις.