Νεάπολη: Εξόρμηση του Πανεπιστημίου των Ορέων    Το Πανεπιστήμιο των Ορέων θα πραγματοποιήσει την επόμενη εξόρμησή του στην Νεάπολη Λασιθίου, την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018, όπου θα γίνουν οι παρακάτω δράσεις:

    -Ιατρικέ εξετάσεις από καθηγητές ιατρικής με τις ομάδες τους, σε ευπαθείς ομάδες του τοπικού πληθυσμού

    -Αλληλοδιδασκαλία μαθητών στο Γυμνάσιο Νεάπολης με την συμμετοχή του Γυμνασίου Κριτσάς και θέμα την ιερή τέχνη της υφαντικής

    -Καφενείο των Ορέων, με θέματα που αφορούν στην αλληλεγγύη, την αυτάρκεια και την ανάπτυξη ενδογενούς, αυτόνομης οικιακής οικονομίας, μικρής κλίμακας αλλά μεγάλης αξίας.